23 ഫെബ്രുവരി 2024

വയനാട്

ചീക്കല്ലൂർ : മാതൃഭാഷാവാരാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലയാള ഐക്യവേദിയുടെയും ചീക്കല്ലൂർ ദർശന ലൈബ്രറിയുടെയും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ചീക്കല്ലൂർ യൂണിറ്റിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒപ്പ് മരം, ഭാഷാമരം, ലഘുലേഖ വിതരണം, പ്രാദേശിക സമിതി രൂപീകരണം, ഭാഷാപ്രതിജ്ഞ തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം. ദേവകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മലയാള ഐക്യവേദി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശിവൻ പള്ളിപ്പാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എൻ. സത്യാനന്ദൻ വിഷയാവതരണം നടത്തി. മലയാള ഐക്യവേദി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് യുവസമിതി ജില്ലാ കൺവീനറുമായ കെ. എ. അഭിജിത്ത്, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലാ സമിതിയംഗവും കൽപ്പറ്റ മേഖല പ്രസിഡണ്ടുമായ എം. പി. മത്തായി, കെ. വി. ഉമ, പി. ബിജു, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ചീക്കല്ലൂർ യൂണിറ്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എസ്. ഷീബ, പി. ആതിര, ദയ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *