• ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്

    പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളേ ഗ്രാമനഗരപോരാളികളെ സ്ത്രീജീവിതങ്ങള്‍ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സമയമിതാണ് എന്ന സന്ദേശവുമായി ഇതാ ഒരു വനിതാദിനം കൂടി. (The Time …

    Read More »
  • ജനോത്സവസംഘാടനത്തിന് സമത ഉല്പന്നങ്ങള്‍

    ജനോത്സവസംഘാടനത്തിന് സമത ഉല്പന്നങ്ങള്‍ ജനോത്സവസംഘാടനത്തിന് പുസ്തക പ്രചാരണത്തിനുപുറമേ സമത ഉല്പന്നങ്ങളുടെ പ്രചാരണവും കൂടി നടത്താവുന്നതാണ്. ബദലിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതും ഇതിന്റെ …

    Read More »