പ്രവർത്തക ക്യാമ്പ്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വയനാട്ടിൽ 100 ഭരണഘടനാ സംവാദ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും

24 മാർച്ച് 2024 വയനാട്   കൽപ്പറ്റ : കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന സംവാദ സദസ്സുകളുടെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലയിൽ 100...

ഇനി ജനകീയ കാമ്പയിനിലേക്ക് …. സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക ക്യാമ്പ് പൂർത്തിയായി

15 ഒക്ടോബർ, 2023 ആലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയും വരാനിരിക്കുന്ന അഞ്ചു മാസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകിയും സംഘടനയുടെ ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക...

പരിഷദ് @ 60 വജ്രജൂബിലി വാർഷിക സോവനീർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

14 ഒക്ടോബർ 2023 ആലപ്പുഴ പരിഷദ് വജ്രജൂബിലി വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സുവനീർ ഗ്രന്ഥമായ പരിഷദ് @ 60 പ്രകാശനം ചെയ്തു. ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക...

വരുന്നൂ …. കുട്ടികളുണ്ടാക്കിയ യുറീക്ക ….. ആലപ്പുഴയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു

14 ഒക്ടോബർ 2023 ആലപ്പുഴ കുട്ടികൾ എഴുതി, കുട്ടികൾ വരച്ച്, കുട്ടികൾ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാക്കുന്ന യുറീക്ക പ്രകാശനം ചെയ്തു. ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടു ദിവസത്തെ...

ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവത്തിന്മേലുള്ള കടന്നാക്രമണം: ഒരു സംവിധാനപരമായ പ്രശ്നം – ഡോ. രഘുനന്ദൻ

ഡോ. രഘുനന്ദന്റെ പ്രഭാഷണം pdf വെർഷൻ വായിക്കാം https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:75aea469-b24f-3d2f-9370-906be9d0b861   ഒക്ടോബർ 14, 2023 ആലപ്പുഴ / കർമസദൻ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവത്തിന്റെ അടിത്തറ തകർക്കാനുള്ള അനേകം ശ്രമങ്ങൾ...