പൊതുകത്ത് പുതിയ യൂണിറ്റ്

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മേഖലയിൽ എലിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാമത് പരിഷത് യൂണിറ്റ് പൊതുകം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മേഖല സെക്രട്ടറി എം.എ റിബിൻ ഷാ യൂണിറ്റ് രൂപീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ധനീഷ് അദ്ധ്യക്ഷനായി. ഭാരവാഹികൾ സുജിത്ത് (പ്രസിഡണ്ട്) അനന്തു (വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്) അനീഷാ അഭിലാഷ് (സെക്രട്ടറി) ഓമന സദാശിവൻ (ജോ. സെക്രട്ടറി)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *