58ാം സംസ്ഥാന വാർഷികം

ഞാനും പരിഷത്തും: ബി. രമേശ്

ഒരു കാലത്ത് പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസിന്റെ പുസ്തകവണ്ടി കുറെനാൾ എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്നു. അന്നാണ് പ്രോഗ്രസ്സ് പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ ദയവിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് കൃതികൾ അന്തംവിട്ടു വായിച്ചു നടന്ന...

ഞാനും പരിഷത്തും: മല്ലിക ആര്‍

ഒരു വീട്ടമ്മ മാത്രമായിരുന്ന ഞാൻ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് വരുകയും  2005 ൽ വിളവൂർക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധിയാകുകയും ചെയ്തു.  ഈ അവസരത്തിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന...

ഞാനും പരിഷത്തും: ബ്രിജേഷ് വി കെ

ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിൽ നില നിൽക്കുന്ന ജനാധിപത്യവും ഉത്തരവാദിത്തപൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമായത്. ഉയർച്ച താഴ്ചകളില്ലാതെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് സംഘടനയുടെ അഭിപ്രായ രൂപീകരണം നടക്കുന്ന മനോഹര...

ഞാനും പരിഷത്തും: ബേബി ലത ഒ സി

 'എന്നെ ഞാനാക്കിയ പരിഷത്ത്' ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ശ്രീകണ്ഠപുരം മേഖലയിലുള്ള മനോഹരമായ മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കുന്നു.  മലപ്പട്ടം പരിഷത്ത് യൂണിറ്റിലെ ഒരംഗം. പരിഷത്ത് രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു...

ഞാനും പരിഷത്തും: സി. എം. മുരളീധരന്‍

ഏതാണ്ട് ഒരാമയെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടം. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലായിരുന്നു അത്. പേര് സയന്‍സ് സെന്റര്‍. 1984 ന്റെ തുടക്കം. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ജോലികഴിഞ്ഞ് സി കെ പ്രഭാകരനും...