മലപ്പുറത്ത് ജില്ലാ സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

0

ജില്ലയിലെ മേഖലാ ഭാരവാഹികൾ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങൾ, കേന്ദ്ര നിർവാഹക സമിതിയംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

മലപ്പുറം ജില്ലാ സംഘടനാവിദ്യാഭ്യാസ ക്യാമ്പ് കോട്ടക്കൽ അധ്യാപക ഭവനിൽ കേന്ദ്ര നിർവാഹകസമിതിയംഗം പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

20 ആഗസ്റ്റ് 2023 / മലപ്പുറം

മലപ്പുറം :മലപ്പുറം ജില്ലാ സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. 2023 ആഗസ്റ്റ് 19, 20 തിയതികളിൽ കോട്ടക്കൽ അധ്യാപക ഭവനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പിൽ ജില്ലയിലെ മേഖലാ ഭാരവാഹികൾ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങൾ, കേന്ദ്ര നിർവാഹക സമിതിയംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

പരിഷത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പരിസരം എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര നിർവാഹകസമിതിയംഗം പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അജിത് കുമാർ ടി അധ്യക്ഷനായി. അഡ്വ. കെ.കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ എസ്. പ്രഭാകരൻ നായർ അനുസ്മരണം നടത്തി.

വിവിധ സെഷനുകളിൽ, സംഘടന: ഘടനയും ആശയങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും (എൻ. ശാന്തകുമാരി, പി. രമേഷ് കുമാർ), ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്ര ബോധം (പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ), വിവര സാങ്കേതികവിദ്യ (സുനിൽ സി.എൻ, സുതാര), ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനം (ഇ. വിലാസിനി), സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം (കെ.കെ. ജനാർദ്ദനൻ), ലിംഗ തുല്യത വികസിക്കുന്ന മാനങ്ങൾ (ജയ ടി ടി , സുനിൽ സി.എൻ ), ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ (വി.വി. മണികണ്ഠൻ ), ശാസ്ത്ര ഗാനങ്ങൾ ( കെ.വി. ദിവാകരൻ, ഭരതൻ ടി.സി. , എം.എസ്. മോഹനൻ), ശാസ്ത്ര മാജിക് (ചന്ദ്രൻ പി) എന്നീ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

കേരളത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസചൂഷണനിരോധനനിയമം അംഗീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ക്യാമ്പ് പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിവിധ മേഖലകളിലെ ഭാരവാഹികളാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ മേഖല – യൂണിറ്റ് തല ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *