29/01/24

കൊടകര മേഖല സമ്മേളനം

29/01/24 തൃശ്ശൂർ കൊടകര മേഖല സമ്മേളനം വൈ. അച്യുത പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആശ്രിതആൾക്കൂട്ടങ്ങളായി ജനത്തെ പരുവപ്പെടുത്താനും നിലനിറുത്താനുമാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയവും ഭരണവും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രാവബോധമുള്ള...

കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം

29/01/24 തൃശ്ശൂർ 2024 ജനുവരി 27, 28 തിയ്യതികളിലായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം പുല്ലൂറ്റ് കെ.കെ.ടി.എം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.ബിന്ദു ഷർമിള ഉദ്ഘാടനം...

ചാവക്കാട് മേഖല സമ്മേളനം

29/01/24 തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാട് മേഖല സമ്മേളനം 28/1/2024 ന് ജി യു പി സ്കൂളിൽ വച്ച് നടന്നു. മേഖല പ്രസിഡൻ്റ് കെ.പി മോഹൻ ബാബുവിൻ്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന...

പുത്തന്‍ചിറ മേഖലാ സമ്മേളനം

29/01/24 തൃശ്ശൂർ ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യത്തെയും വൈജാത്യത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ അപകടകരമായ അധികാര കേന്ദ്രീകരണ നയത്തിനെതിരെ അണിനിരക്കണമെന്നും, ഫെഡറലിസത്തിന്റെ സത്ത നിലനിർത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ...

കോലഴി മേഖലാസമ്മേളനം

29/01/24 തൃശ്ശൂർ   തൃശ്ശൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയെ രോഗീസൗഹൃദമാക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കോലഴി മേഖലാസമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരോഗ്യശാസ്ത്ര...