Home / ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത് (page 2)

ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്

Letter from General Secretary

ജനങ്ങൾ ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം, അതിനൊത്തു ജീവിക്കണം

gs-letter

പ്രിയ സുഹൃത്തേ പരിഷത്ത് മുഖപത്രമായ ശാസ്ത്രഗതി 50 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. 1966 ഒക്ടോബറിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ ലക്കത്തിന്റെ പത്രാധിപക്കുറിപ്പിൽ നിന്നാണ് ഈകത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിലെ ആശയം രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ശാസ്ത്രത്തെ സാമാന്യ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുക, അവരിൽ ശാസ്ത്രബോധം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷവും ശാസ്ത്രഗതി പ്രവർത്തിച്ചത്; ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സമകാലിക കേരളത്തിൽ ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രസക്തി അനുദിനം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. മാതൃഭാഷയിൽ ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്ന പരിമിതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിനെ …

Read More »

യൂണിറ്റ് യോഗങ്ങള്‍ സജീവമാക്കുക

gs-letter

സുഹൃത്തേ കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹകസമിതിയോഗത്തില്‍ ഇതുവരെ ചേര്‍ന്ന യൂണിറ്റ് യോഗങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. 1245യൂണിറ്റുകളില്‍ പകുതി യൂണിറ്റുകള്‍ മാത്രമെ വാര്‍ഷികത്തിന് ശേഷം യോഗം ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ളു എന്ന് കാണുന്നു. എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ 104ല്‍ 103 യൂണിറ്റുകളിലും യോഗം ചേര്‍ന്നതാണ് അതില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടകാര്യം. കണ്ണൂരിലും തിരുവനന്തപുരത്തും മോശമല്ലാത്തവിധം യോഗങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രനിര്‍വാഹകസമിതി കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരുമാസത്തിനകം തന്നെ എല്ലായൂണിറ്റുകളും യോഗം ചേരുന്ന രീതി നമ്മുടെ സംഘടനയ്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്നും പ്രായോഗികമാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്എറണാകുളത്തും, …

Read More »

ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത് -ആഗസ്റ്റ് 2016

സുഹൃത്തുക്കളേ ആഗസ്റ്റ് 17 മുതല്‍ 23 വരെയാണല്ലോ വിജ്ഞാനോത്സവം. ഈ കത്ത് കിട്ടുമ്പോള്‍ വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന്റെ തിരക്ക് തലയ്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും എന്നറിയാം. ക്ലാസില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനുള്ള പാനലുകള്‍, സൂക്ഷ്മദര്‍ശിനികള്‍, സ്ലൈ‍ുകള്‍, വി‍‍ഡിയോ പ്രദര്‍ശനത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍, സൂക്ഷ്മജീവികളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സെടുക്കാനുള്ള വിദഗ്ധര്‍ തുടങ്ങി നൂറുകൂട്ടം കാര്യ‍ങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ? യൂണിറ്റ് പ്രദേശത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും വിജ്ഞാനോത്സവം നടത്തുന്നതിനുള്ള സംഘാടനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇതിനകം പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കും എന്ന് കരുതട്ടെ. നാം സംഘടിപ്പിച്ച അധ്യാപക പരിശീലനങ്ങളില്‍നിന്നും മാസികകളുടെ പ്രത്യേകപതിപ്പുകളില്‍നിന്നുമെല്ലാംകൂടി ഈവര്‍ഷത്തെ വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന് …

Read More »

പ്രതിരോധകുത്തിവയ്പിനായുള്ള കാമ്പയിൻ ശക്തിപ്പടുത്തുക

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഡിഫ്തീരിയ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സ തേടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. കോളറയും തിരനോട്ടം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ദൈവകോപം കൊണ്ടാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ പിടിപെടുന്നതെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം വ്യാപിക്കുകയും ശുദ്ധജല ലഭ്യത വർധിക്കുകയും ചികിത്സാസൗകര്യം ലഭ്യമാവുകയും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്‌പ് വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തതോടെ പകർച്ചവ്യാധികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാവുകയും അതുമൂലമുള്ള മരണം വളരെയേറെ കുറയുകയും ചെയ്തു. അതുവഴി പകർച്ചവ്യാധികൾ ദൈവകോപം മൂലമാണെന്ന അന്ധവിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കാനുമായി. 90 ശതമാനത്തിലധികം ആളുകള്‍ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു …

Read More »