സ്ത്രീപക്ഷം

Article

ജനാധിപത്യം കുടുംബത്തിൽ

കുടുംബം സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അംഗീകരിക്കുന്നു. കുടുംബം എന്ന സങ്കൽപം ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹവും ഇല്ലെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യസ്തതകൾ...

തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്

ജന്റര്‍ വിഷയസമിതി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ സ്ത്രീകൾ ധാരാളമായി വീട്ടകങ്ങൾ വിട്ട് തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സംഘടിതവും അസംഘടിതവും ആയ വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ആഗോളമായി തന്നെ വർധിച്ചു...

സാന്ദ്ര ലീയുടെ പ്രസക്തി

ജന്റര്‍ വിഷയസമിതി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ പ്രമുഖ സ്ത്രീവാദ പണ്ഡിതയും ദാർശനികയുമായ സാന്ദ്ര ലീ ബാർട് കീ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 17 ന് അമേരിക്കയിൽ വച്ച് എൺപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു.ചിക്കാഗോയിലെ...

ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം :കുറുക്കു വഴി പാടില്ല

ജന്റര്‍ വിഷയസമിതി കണ്‍വീനര്‍   ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം ഏതൊരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനും അനിവാര്യമാണെന്നതിനു സംശയമില്ല. ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 44 പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെയുള്ള...

സൗമ്യാക്കേസ് ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

  സൗമ്യാസംഭവം പല സവിശേഷതകളാൽ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു. തൃശൂരിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിൽ പോയി ചെറിയ ജോലി ചെയ്തു കുടുംബം പുലർത്തുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച ദാരുണ അന്ത്യം...

നോട്ടം ആക്രമണം ആകുമ്പോൾ – ആർ പാർവതി ദേവി

ഒരു സ്ത്രീയെ 14 സെക്കന്റ് നോക്കിയാൽ പുരുഷനെതിരെ കേസ്സെടുക്കാം എന്ന് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷി രാജ് സിംഗ് നടത്തിയ പ്രസ്താവന വൻ വിവാദത്തിനു തിരി കൊളുത്തി. കൊച്ചിയിൽ...

സ്ത്രീപക്ഷ മെഡിക്കൽവിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിനും ആവശ്യം – ആർ പാർവതി ദേവി

ഡോക്ടർമാർക്ക് സ്ത്രീബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ ചുവട് വയ്‌പ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര മാതൃകയാകുന്നു. എം ബി ബി എസ് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ജന്റര്‍ഒരു വിഷയമായി ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ മഹാരാഷ്ട്ര തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളായ...

ജന്റര്‍, ട്രാന്‍സ്ജന്റര്‍

  ജന്റര്‍ എന്നത് വികസന അജണ്ടയിലെ പ്രധാന പദമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജന്റര്‍ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. എന്നാൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഇടയിൽ അനേകം...